Bygg
23 april, 2015

Bygglovsfritt

Byggnation utan bygglov: FRIGGEBODSREGLERNA Du får uppföra komplementbyggnader (s.k. ” friggebodar ”, fristående uterum eller växthus) som…