Fasadpartier Lyft/Skjut

Du som älskar rena stora glasytor för maximalt ljusinsläpp skall välja ett av våra skjutbara fasad partier.

Dessa system möjliggör öppningar på 6meter och upp till 2,8m höga dörrar med bara två glasfält om man så vill där en eller båda dörrarna är skjutbara.

Aliplast har både skjutbara system till vinterträdgårdar och utbyggnader men även till de mest extremt isolerade fasad partier för passivhus. Säkerhets lås med samma cylinder som övriga lås i huset är möjligt att få.

Lyft/skjut beslaget gör att dörrarna skjuts åt sidan väldigt enkelt och kan ställa dörren i det vädringsläge du önskar utan påverkan av vind.