Bygg

Bygglovsfritt

By 23 april, 2015maj 4th, 2015No Comments

Byggnation utan bygglov:

FRIGGEBODSREGLERNA
Du får uppföra komplementbyggnader (s.k. ” friggebodar ”, fristående uterum eller växthus) som tillsammans inte innebär en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter.

Du får bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter, eller i närhet av bostadshuset.

ATTEFALLSREGLERNA
Du får uppföra en komplementbyggnad/Attefallshus (t ex fristående uterum eller växthus) med en byggnadsarea på max 25,0 kvadratmeter och en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter.

Du får dessutom bygga ett vägganslutet uterum eller växthus på upp till 15 kvadratmeter utan bygglov.

KOMBINERA REGLERNA
Reglerna går dessutom att kombinera så du på din tomt bygglovsfritt nu kan bygga: en Friggebod, ett Attefallshus och ett vägganslutet uterum!

I övrigt krävs bygglov.

Avstånd till gata eller tomtgräns:

Om avståndet till tomtgränsen eller gatan är mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande. Det bästa är att ordna en ritning/planritning som de får skriva under.

Grannarna:

Berätta i god tid för dina grannar att du tänker bygga, för grannsämjans skull. Grannarna har kanske synpunkter.

* Kommunen får i en detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma, d.v.s. göra undantag, att bygglov krävs inom ett område som t ex utgör en värdefull miljö.

Kolla alltid med din kommun, vad som gäller just i ditt område.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply